باران

هوا بارانی است... خورشید پشت ابر هاست

رعد و برقی می زند... آسمان روشن می شود...

گربه ای می دود خسته ..گرسنه.. تنها.... خیس آب است و دنبال سایبانی می گردد...

به زیر ماشینی می رود تا خود را خشک کند... غمگین است....

/ 0 نظر / 21 بازدید