..........

رفـیـق نـا رفـیـقـان پشــت ســرمـان زیـاد حــرف مـیـزنـنـد!

اشــکــال نـدارد...

ســگــهــا بــــرای کـســـانــی کــه نـمـی شــنـاسـنـد زیـاد پـارس مـی کـنـنـد. .

..........................

صفحه ی آخر شناسنامه زیاد مهم نیست !!

گاهی باید تو آیینه نگاه کنی بیبینی زنده اییا نه!!!

.........................

سخت ترین کار دنیا غریبه فرض کردن یه آشناست...

.......................

/ 8 نظر / 10 بازدید
سامی

برکن سهراب!گفته بودی قایقی خواهم ساخت، دورخواهم شد ازاین خاک غریب، قایقت جادارد؟ من هم ازهمهمه ی اهل زمین دلگیرم..

عارف

هی[رویا]یادش بخیر وقتی هم دیگه لینک کردیم به هم گفتیم که هرقت من اپ کردم خبرت می کنم و تو هم سر بزن[لبخند]و هر وقت تو اپ کردی خبر کنی و حالا اون روز فرا رسید **** سر بزن[قلب]

سارا

هیچوقت این دو جمله رونگو : 1 - ازت متنفرم 2 - دیگه نمیخوام ببینمت هیچوقت با این دو نفر هم صحبت نشو 1 - از خود متشکر 2 - وراج هیچوقت دل دو گروه رو نشکن : 1 - پدر و مادر 2 - دوستان با معرفت هیچوقت این دو کلمه رو نگو : 1- نمیتونم 2- بدشانسم هیچوقت این دو جمله رو باور نکن : 1 - آرامش در اعتیاد 2 - امنیت دور از خانه همیشه به دو چیز دل ببند : 1- صداقت 2- عشق همیشه دست دو نفرو بگیر : 1- یتیم 2 - عشق واقعیت[تایید]

سارا

تمام آنچه از زندگی میخواهم: یک غروب پنجشنبه پاییزیست با پنجره ای رو به درختها و کلاغها و هوای ملس و مرموز مهر با یک فنجان چای تازه دم و یک برش بزرگ از کیک خانگی مادرم با موسیقی دلبخواهی و خیالی که از بابت تو سخت راحت است [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

سارا

دوبــاره پــــایـــیـــز ... اما نه فصل خــــــزان زرد دوباره پــــایـــیـــز ... اما نه فصل انـــــدوه و درد دوباره پــــایـــیــز ... فصل زیبای ســـــادگــــی دوباره پـــایـــیــــز ... موسم شــدیــد دلـــدادگــــی پــایــیــزتــان مــبــارکـــــ[هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا]

سارا

« ما دیگه به درد هم نمی‌خوریم » جمله پایانی عشق های یکطرفه ..... درست به سادگی تغییر دادن یک كانال كسی كه همه زندگی‌ات بوده محو می‌شود ... به همین سادگی[گریه]

سارا

بــــــاید فرامــــــــــوشت کنــــــــــم... چندیست تمــــــــرین می کنم... من می توانـــــــــــم ! مــــــــــــی شود ! آرام تلقــــــــــــین می کنم... حالم ، نه ، اصلا خوبــــــــــ نیست ....تا بعد، بهتـــــــر می شود .... فکــــــری برای این دلِ آرام غمگین می کنم من می پذیرم رفتــــــــه ای و بر نمـــــــــی گردی همین ! خود را برای درک این ، صد بار تحسین می کنم... کم کم ز یــــــــادم می رویـــــــــــ... این روزگار و رسم اوست ! این جمله را با تلخی اش ، صد بار تضمین میکنم... [ناراحت]

ذکریا

زندگی یک پاداش است نه یک مکافات فرصتی است کوتاه تا ببالی، بیابی، بدانی، بیندیشی، بفهمی و زیبا بنگری و در نهایت در خاطره ها بمانی ایام به کام[گل]