بهار

آه بهار... آمدی با گل هایی بسیار زیبا....بویی خوب.....صدایی دل نشین....حس خوبی دارم...تازگی... داغی...باران میگیرد...آسمان غمگین است... دل آدم می گیرد.... می روم زیر باران...خیس می شوم...لذت می برم....باران قطع می شود ...رنگین کمانی زیبا بیرون می آید... خورشید بهم لبخند می زند و می گوید اولین روز بهارت مبارک.... می گویم ممنون... روز زیبایی است با تمام وجود می خواهم پرواز کنم تا به ابر ها برسم و ......

/ 0 نظر / 20 بازدید