گینس

رکورد جهانی "بیشترین تعداد قاشق روی بدن انسان" به اتیبار الچیو تعلق دارد. او در دسامبر 2011 در تفلیس گرجستان با گذاشتن 50 قاشق فلزی بطور مغناطیسی روی بدنش این عنوان را بدست آورد.

/ 7 نظر / 20 بازدید
السا

واقعاااااا[تعجب][تعجب][تعجب]

ساحل

به گمانم یادت پنجره ی احساسم را میکوبد چرا که در دلم هوای دلتنگی به پاست

ساحل

_¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶ __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶¶¶¶¶ _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

ساحل

چرا نظر دومیم ناقص اومده؟؟؟؟؟؟؟؟[گریه]

ذکریا

مشکلات برای همه وجود دارند. اما طرز برخورد با آن است که باعث تفاوت می شود. بلند پرواز باشید ... ایام به کام[گل]

ذکریا

وقتی روز بدی دارید همیشه یادتان باشد کس دیگری روز بدتری داشته شکر گزار داشته هایتان باشید ایام به کام[گل]