جواب چیستان ها

 1- خدا

 2- آسمان و خورشید و ماه

 3- آسمان پرستاره

4- نور

5- هوا

 6- ابر

7- باد

8- باران

9- خاک

10- آب جوی و رود

11- یخ

12- چشمها

13- سیاهی چشم

14- دندانها و زبان

/ 1 نظر / 22 بازدید
ریحان

خسته ام… نه از راهی که آمده ام !!! یا انتظاری که گاه امانم را می برد… خسته ام از تکرار ندیدنت…!!! [قلب]