نازو ملوس

 امید وارم لذت برده باشیدقلب

/ 7 نظر / 16 بازدید
ذکریا

از هرچیز تازه اش را انتخاب کن ولی از دوست کهنه اش را ایام به کام [گل]

ذکریا

شب بود و نسیم بود و باغ و مهتاب من بودم و جویبار و بیداری آب وین جمله مرا به خاموشی می گفتند کاین لحظه ناب زندگی را دریاب ایام به کام [گل]

elmira

آنقدربغض هایم رافرودادم وخندیدم! که خداهم باورش شدچیزی نشده...

ساحل

××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ×××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ××××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ×××××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ××××××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ×××××××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ×××××××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ××××××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ×××××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ××××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ×××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ×من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ×××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ××××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ×××××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ××××××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ××

سمن

[قلب]

ساحل

تلخ است ، همه فکر کنند سرت شلوغ است ، و تنها خودت بدانی چقدر تنـــهایی ...

ساحل

خداوندا.... به دل نگیر اگر گاهی زبانم از شکرت باز می ایستد !!... تقصیری ندارد... قاصر است کم می آورد در برابر بزرگی ات... لکنت می گیرند واژه هایم در برابرت در دلم اما همیشه ذکر خیرت جاریست !!....