با معنی

 1. اینقدر نگوییم گل ها خار دارند،بگوییم خارها گل دارند.
 2. قدر زمان حال را بدانید که گذشته هرگز برنمی گردد و آینده شاید نیاید.
 3. دانشگاه تمام استعدادهای افراد از جمله بی استعدادی آن ها را آشکار می کند.
 4. اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد.
 5. افراد شجاع فرصت می آفرینند .ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند.
 6. هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری ،آرزوی دیگران است.
 7. آیا می پنداری که جسم کوچکی هستی ؟ولی درون تو جهان بزرگی نهفته است.
 8. آنچنان کار کن که گویی تا ابد زندگی خواهی کرد و آنچنان زندگی کن که گویی همین فردا خواهی مرد.
 9. هر انسانی مرتکب اشتباه می شود ؛اما فقط انسان های احمق اشتباه خود را تکرار می کنند.
 10. خداوند از ما نمی خواهد کارهای بزرگ را به ثمر برسانیم .او فقط از ما می خواهد کارهای کوچک را با عشقی شگرف انجام دهیم.
 11. تمامی آنچه بدان نیاز دارید تا به وسیله آن به رویاهای خود جامه عمل بپوشانید، هم اکنوناز آن شماست.
 12. اگر تو نمی توانی باور کنی ،برای کسی که باور دارد همه چیز امکان پذیر است.
 13. مشکلات مانند دست اندازهای جاده کمی از سرعتتان کم می کند، اما از جاده صاف بعد از آن لذت خواهید برد .زیاد روی دست اندازها توقف نکنید. به حرکتتان ادامه دهید.
 14. هیچ وقت به خدا نگویید من یک مشکل بزرگ دارم ،به مشکلتان بگویید من یک خدای بزرگ دارم.
 15. چه بسیارند کسانی که به هنگام غروب آفتاب چنان می گریند که ریزش اشک ها مانع از دیدن ستاره ها می شود.
 16. انسان مانند زمین است.برای رسیدن به خوشبختی باید سختی بکشد.زیرا اگر زمین سختی زمستان را نکشد ،بهار نمی شود.
 17. صاحب همت در پیچ و خم های زندگی هیچ گاه با یاس و استیصال روبه رو نخواهد شد.
 18. کسی که شهامت قبول خطر را نداشته باشد، در زندگی به مقصود نخواهد رسید.
 19. اگر در قدم اول موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنایی نداشت.

/ 3 نظر / 23 بازدید
ذکریا

دوستان خوب همانندگلهای قالیند نه انتظار باران را دارند و نه دلهره چیده شدن دایمی اند و ماندگار. مناسبتها تنها بهانه ایست تا از بهترینها یاد کنیم به امید رمضانی دیگر پیشاپیش عید بندگی عید سعید فطر بر شما دوست عزیز مبارک ایام به کام [گل]

سارا

ناپلعون میگه : تصور کن اگر هر کس به اندازه ی دانش خویش سخن میگقت چه آرامشی دنیا را فرا میگرفت.[گل]

سارا

اگر خوشبختی را برای يک ساعت می خواهيد، چرت بزنيد. اگر خوشبختی را برای يک روز می خواهيد، به پيك نيك برويد. اگر خوشبختی را برای يک هفته می خواهيد، به تعطيلات برويد. اگر خوشبختی را برای يک ماه می خواهيد، ازدواج كنيد. اگر خوشبختی را برای يک سال می خواهيد، ثروت به ارث ببريد. اگر خوشبختی را برای يک عمر می خواهيد، ياد بگيريد كاری را كه انجام می دهيد دوست داشته باشيد ...:::استیو جابز :::.[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]