...

/ 3 نظر / 9 بازدید
ذکریا

رویای شما تاریخ انقضا ندارد نفسی عمیق بکشید و دوباره تلاش کنید ایام به کام[گل]

السا

يك رنگ بمان حتي اگر در دنيايي زندگي ميكني كه مردمانش براي پررنگ شدن... حاضرند؛ هزار رنگ باشند![لبخند]

شهرام

پروردگارا ! آزادم كن به شكل گلی درآيم و با قطرات پایيزی بريزم من تاب خنده سنجاب را بر آدم‌بودن آدمی ندارم ... شمس لنگرودی