کدام

کدام را بیشتر دوست داری؟

  1. دریا
  2. جنگل
  3. آسمان
  4. زمین
  5. باد
/ 7 نظر / 23 بازدید
نورانی

جنگل[لبخند]

عاشق

من دریارو خیلی دوست دارم[قلب]

هادی

گزینه 6 (که یادت رفته بنویسی) آتش

نرگس

دریا.کناره دریا آرامش خاصی دارم فقط حیف که شهرمون دریا نداره از این موضوع ناراحتم[گل]

sokottanhayi

5=bad