شعر سخن

با اینکه سخن به لطف آب است ♬♬♬♬♬ کم گفتن هر سخن صواب است

آب ارچه همه زلال خیزد ♬♬♬♬♬  از خوردن پر ملال خیزد

کم گوی و گزیده گوی چون در ♬♬♬♬♬  تا ز اندک تو جهان شود پر

لاف از سخن چو در توان زد ♬♬♬♬♬  آن خشت بود که پر توان زد

یک دسته گل دماغ پرور ♬♬♬♬♬  از خرمن صد گیاه بهتر

 

                                                             (((نظامی)))

/ 1 نظر / 23 بازدید
ذکریا

درست شروع کن حتي ناچيزترين انحراف اوليه از حقيقت بعداها هزاران بار بيشتر ميشود ایام به کام[گل]