...

وقتی تنهاییم دنبال یک دوست می گردیم

 

وقتی پیدایش کردیم دنبال عیب هایش می گردیم

 

و وقتی از دستش دادیم به یاد  خاطره هایمان با او می افتیم

 

و باز تنهاییم...ناراحت

 

/ 1 نظر / 36 بازدید
سارا

یک صندلی نزدیک تر به تو نشستن چند قدم بیشتر با تو راه رفتن خوشبختی کوچکترین لحظه های حضور توست ! [قلب]