مرا بپذیر

در انتظار آمدنت هستم اما نمی آیی... عاشقت هستم اما نمی خواهی...زندگی خوب را برایت فراهم کردم امادوست نداری... چرا تو مرا نمی خواهی؟؟ با تمام وجود دوستت دارم و خواهم داشت .....

 

/ 3 نظر / 8 بازدید
sokutetanhai

[قلب]

سمن

؟؟؟؟

سارا

برای داشتن کسی که تا بحال نداشتی..... کسی باش که تابحال نبودی ...[تایید]