...

ان روز که غم هایم آغاز شد .....دری رو به چشمانم باز شد

رفتم که بدانم از رنج هایم..... دیدم امده ام به دنیای خوابو خیالم

وقتی برگشتم دیگر دیر شده بود..... زندگی ام دوباره اغاز شده بود...

/ 1 نظر / 42 بازدید
سارا

این روزهااحتیج دارم کسی قلقکم بده..... اخه.... خیلی وقته ازته دل نخندیده ام.....