حس

آه آه آه.....

حس عجیبی دارم...

نیاز به کمک.....

نگران.......

می خواهم پرواز کنم.... در آسمان ها کنار ابر ها.....فرشته

آه خدا.....

/ 2 نظر / 20 بازدید

اینم از اولین نظرت خوش حال میشم به منم سر بزنی[چشمک]

ساحل

آه اسممو یادم رفت بنویسم[خجالت]