...

دلتنگی ...

احساسی که شاید بارهاو بارها به سراغت بیاید ؛ وقتی که تنهایی وکسی دور و برت نیست یا وقتی باران

می بارد و روحت را زیر و رو می کند ویاحتی وقتی دربین جمعی بزرگ هستی،ناگهان حس تنهایی تورا

فرامی گیرد و یاد چیزی یاکسی می افتی که نیست . دلتنگی خیلی هم بدنیست حداقل معنی اش این است که

روزها و چیزهایی داشته ای که ارزش یاد آوری ودلتنگی را دارد ...

یعنی کسی را داشتی که ارزش دلتنگی ات را داردومهمترازهمه یعنی هنوزدلی هست که بتواند تنگ شود.
کاش می شدوقتی دلمان تنگ شد بخوابیم و رویاهای خوب ببینیم ؛رویای همان که دلتنگش بودیم، کاش کسی

باشد ، کسی که جنس دلتنگی مان را بشناسد ، کسی که رنگ احســــاسمان رابفهـــمد کسی که وقتی آمد ...

هی روزگار...

/ 3 نظر / 34 بازدید
سارا

هنگامی که دل کسی را میشکنی صدای شکستنش را به خاطر بسپار... تا هنگامی که دلترا شکستند رو به آسمان فریاد نزنی خدایا! به کدامین گناه....!

السا

وکسی می گوید :سرخودبالاکن... به بلندابنگر، به بلندای عظیم... به افق های پرازنورامید... وخودت خواهی دید... وخودت خواهی یافت... خانه دوست کجاست... خانه دوست درآن عرش خداست... وفقط... دوست خداست...

ستاره

سلام وب زیبایی داری ب وب منم بیا.