...

/ 5 نظر / 16 بازدید
السا

در خود نگاه میکنم که ببینم خطا کجاست, بعد از کمی تامل و قدری سکوت پی میبرم,,, آنجا که خالی از "خداست" "خطاست"[گل]

شهرام

اگر تمام درهاي دنيا هم به رويت بسته شدند ؛ تو هم بخاطر خدا و با اعتماد به او ، به سوي درهاي بسته بدو ، چون : خــداي تــو و يوســف يکـيــسـت

*سامی*

میدونستید چرا خیلی از ما ها تنهاییم ؟ چون حوصله اسباب بازى شدن نداریم . . .

ذکریا

ذهن همچو باغ است و فکر همچون بذر می توان گل رویاند یا علف هرز ایام به کام[گل]

داستان های کوچک

فکر کردن به گذشته ، مانند دویدن به دنبال باد است . . .